jueves, 22 de noviembre de 2007

Un delegado del Comité de Descansos se cuela, hoy jueves 22, en el Ayuntamiento y entrega la carta al Alcalde

A l'atenció de Jordi Hereu i Boher, Alcalde de Barcelona,

Després de un mes esperant una resposta positiva per part de l’Alcalde de Barcelona, ens trobem igual que al principi.
Només un fax, enviat depresa i correns un cop es van assabentar de la nostra convocatoria d’aturada d’avui dimecres 21 de novembre, desde l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat ens venia a informar de que desde l’Alcaldia no s’està per resoldre la manca de descansos dels conductors d’autobusos de TMB.
Doncs, nosaltres, com a Comité de Descansos, amb la majoria de delegats conductors del Comité d’empresa d’autobusos de TMB li diem que o varian la seva actitud i s’avenen a buscar una solució a aquest problema o això anirà a més.
El col·lectiu de conductors d’autobusos de TMB ha dit prou i està disposat a tot per aconseguir poder tenir dos dies de descans setmanals.
Li recordem que la manca de descansos, afegida a l’elevat numero d’hores treballades a l’any (1690 hores efectives, 83 hores de presencia mínimes, 80 hores extres obligatòries, 7 dies de feïna en festes oficials, temps partit, etc.), dona com a resultat una serie de conseqüències que afecten tant els treballadors o treballadores, com el ciutadà que hem de transportar.
Entre les diferents problemàtiques que es deriven de la manca de descansos (només recordar que tenim 5 dies de descans mensualment) hem de remarcar:
1. Una concil·liciació de vida familiar i laboral molt difícil de dur a terme.
2. L’alt nivell de baixes per qüestions psicològiques (depressió, ansietat, etc.). Segons l’Informe de Salut de l any 2002-2004, les enfermetats psicològiques eran la segona causa de baixes a l’empresa, després de les muscoesqueletiques. A dia d’avui encara no tenim dades de l’Informe del 2004-2006.
3. Un alt nivell de tensió entre els conductors i conductores que ha fet disparar totes les alarmes pel nivell d’agressions que patim com a col·lectiu. El complicat tràfic de la ciutat, la tardança entre autobusos deguda a la gestió de segons quines línies, fent que la desesperació d’alguna gent es tradueixi en agressivitat i la pèrdua del respecte cap a la figura del conductor, ha derivat en agressions cap al conductor i conductora. (35 agressions físiques al 2006, 32 fins al dia d’avui en el 2007. En relació a les agressions verbals no hi ha constancia, però sabem que són diaries).
Avui, 21 de novembre, li tornem a demanar solucions a aquest problema. No volem tenir que acabar amb una crisi com la del AVE i el Rodalies.
Si des de l’Ajuntament no es fa un pas decisiu per canviar la situació actual, els conductors i conductores de TMB continuarem amb les nostres protestes posant-lo a vosté com a màxim responsable de la nostra manca de descansos i de tot allò que es deriva.

Comité de Descansos d’Autobusos de TMB
21 de Novembre de 2007

Per contactar: Garganté: 669 17 19 57, Pubill: 665 57 25 90, Ortiz: 677 20 47 29

No hay comentarios: