domingo, 21 de diciembre de 2008

Comunicat rebut dels companys/es de la FAVB contra l'augment desmesurat de les tarifes del Transport Públic

"Davant l'anunci de l'Autoritat del Transport Metropolità d'incrementar les tarifes del transport públic, la Favb manifesta que no pot compartir ni acceptar aquesta iniciativa.
Aquesta pujada resulta contradictòria amb la necessitat de potenciar l’ús del transport col·lectiu enfront del transport privat, i conseqüentment la reducció de la contaminació i l’efecte escalfament. En un moment en què els combustibles s’abarateixen, pujar les tarifes del transport públic va en sentit contrari a la racionalitat ambiental.
Davant la situació de crisi econòmica i pèrdua de poder adquisitiu que pateixen moltes famílies, l’augment del transport, molt superior a l’IPC, posa de manifest un cop més que les economies més febles han de suportar el rigor desmesurat de les pujades de les tarifes.
El nou títol presentat, la T-12, no pot ser la justificació d’un increment de preus. La nova targeta queda, a més a més, lluny de l’expectativa en quant a l’edat límit, que pensem que hauria d’arribar fins als 16 anys.
Cal potenciar els títols a més termini per fidelitzar i fomentar l’ús del transport públic i que a la vegada resultin econòmicament assequibles per als usuaris. Cal cercar noves fórmules per al finançament del transport col·lectiu i no centrar-se només en la pujada als usuaris.
Barcelona, 12 de desembre de 2008"
http://favb.cat/node/464

No hay comentarios: