miércoles, 12 de diciembre de 2007

Carta de la Federació d'Associacions de Veins i Veïnes de Barcelona

Benvolgut,

En la reunió de junta de la nostra entitat, després de la informació rebuda pels membres que es van reunir amb vosaltres, es va decidir que en referència a la vostra demanda d’opinió respecte dels serveis mínims per la vaga d’autobusos plantejada pels dies 21, 22, 23, 24 de desembre de 2007 i 2, 3, 4 de gener de 2008, el criteri de la Favb, a l’igual que en ocasions anteriors, seria que es posés una especial atenció en no deixar sense servei aquells barris que no tenen cobertura d’altres mitjans de transport. També us demanaríem que en aquest cas s’intentés garantir una freqüència de 30 minuts com a màxim.

Rebeu una cordial salutació.
Eva Fernàndez Lamelas
Presidenta de la FAVB


Barcelona, 4 de desembre de 2007

No hay comentarios: