lunes, 14 de enero de 2008

Carta entregada a PSC, IC-EUiA, ERC, CiU i PP

A l’atenció de...

Fa tres mesos ens vam dirigir a vostès per explicar-li la greu situació de manca de descansos dels conductors/es d’autobusos de TMB.
Quan vam fer-li arribar la carta encara no havíem tingut que realitzar una aturada de 5 hores per novembre que va acabar en una manifestació a Plaça Sant Jaume, ni tampoc els 7 dies de vaga de 24 hores per Nadal. A pesar de tota aquesta mobilització, que compte amb el suport de la gran majoria de la plantilla de conductors/es, no hem obtingut cap contacte de cap grup municipal de l’Ajuntament de Barcelona.
A pesar d’aquest fet, el col·lectiu de conductors/es d’autobusos de TMB ens tornem a posar en contacte amb vostès per explicar-li que el conflicte segueix obert i que, de no arribar a un acord entre Treballadors i Empresa, a finals de febrer tornaran les mobilitzacions per aconseguir els dos dies de descans setmanal.
Us demanem una reunió per parlar detalladament d’aquest tema.

Volem aprofitar per recodar que:

El col·lectiu de conductors de TMB treballa sis dies a la setmana, comença i acaba la seva jornada laboral en dos llocs diferents de la ciutat i tots els conductors i conductores suplents coneixen el seu horari i la linea en la que han de conduir el dia següent només amb un dia d’antelació. El col·lectiu de conductors/es realitza només 5 dies de descans al mes.

La manca de descansos, afegida a l’elevat numero d’hores treballades a l’any (1690 hores efectives, 83 hores de presencia mínimes, 80 hores extres obligatòries, 7 dies de feïna en festes oficials, temps partit, etc.), dona com a resultat una serie de conseqüències que afecten tant els treballadors o treballadores, com el ciutadà que hem de transportar.
A tall d’exemple, un conductor comença a la cotxera de Triangle a les 6:29 de la matinada, condueix fins a les 10:40 i el releva un company al C/ St.Antoni Mª Claret amb Roger de Flor, després està fins a les 12:24 al carrer per agafar a aquesta hora un altre autobús al C/ Industria amb Nàpols i conduïr fins a les 15:59 on torna ha ser rellevat definitavament a Pl Congrés.
Tenint en compte que pot trigar una mitja d’una hora per anar i una hora per tornar de la feïna, aquest company o companya ha destinat 11h30m a la feina i ha començat i acabat la seva feina en 4 punts diferents. Multipliqui les hores de treball per sis dies a la setmana i entendrà la raó per la qual els conductors necesitem més descansos.

Entre les diferents problemàtiques que es deriven de la manca de descansos hem de remarcar:

1.Una concil·liciació de vida familiar i laboral molt difícil de dur a terme. No és una casualitat que cada cop són més els treballadors i treballadores que s’agafen la reducció de jornada per fill, com una manera de poder estar més amb els seus.
Una altra dada que confirma aquesta mancança de concil·liació familiar és l’augment considerable de companys i companyes que agafen alguns dels seus 20 dies de permís no retribuït, ajustant-se el cinturó per poder estar més amb la família.

2.Un alt nivell de tensió entre els conductors i conductores que ha fet disparar totes les alarmes pel nivell d’agressions que patim com a col·lectiu. El complicat tràfic de la ciutat, la tardança entre autobusos deguda a la gestió de segons quines línies, fent que la desesperació d’alguna gent es tradueixi en agressivitat i la pèrdua del respecte cap a la figura del conductor, ha derivat en agressions cap al conductor i conductora. (35 agressions físiques al 2006, 39 al 2007. En relació a les agressions verbals no hi ha constancia, però sabem que són diaries).

3.A tot això li hem d’afegir que, a sobre, el companys i companyes suplents saben només amb un dia d’antelació quin horari realitzaran a l’endemà i en quina línia estaràn (amb tot el que això comporta de greu per poder organitzar la vida privada/familiar) i, encara més, els més nous ni han rebut la formació necessària per tenir la seguretat de conèixer totes les línies de la seva cotxera. Això, òbviament, comporta encara més un estat de nervis molt important.

4. L’alt nivell de baixes per qüestions psicològiques (depressió, ansietat, etc.).
Segons l’Informe de Salut de l’any 2002-2004, les enfermetats psicològiques eran la segona causa de baixes a l’empresa, després de les muscoesqueletiques. A dia d’avui encara no tenim dades de l’Informe del 2004-2006.

Esperem poder comptar amb el seu suport per entre tots i totes, fer que tant el govern de l’Ajuntament de Barcelona com la direcció d’autobusos de TMB s’avingui a arribar a un punt d’acord sobre el tema dels descansos que satisfaci els conductors de TMB.

Per qualsevol dubte, podeu trucar a:
-676 70 50 62 (Mercader)
-666 33 39 68 (Mondragón)
-677 20 47 29 (Ortiz)

No hay comentarios: