martes, 21 de octubre de 2008

El seminari d'economia crítica Taifa donarà suport logísitc al Comitè de conveni en la negociació

Ahir, dilluns 20, diversos companys del Comitè de conveni es van reunir amb membres del Seminari d'Economia crítica Taifa per començar a tractar desde la perspectiva financera les diferents propostes pel nou conveni col·lectiu i per realitzar un treball de investigació sobre l'estat de l'empresa.

http://seminaritaifa.org/

"El Seminari d’Economia Crítica Taifa el formem un conjunt de persones, la majoria dels quals provenim de les facultats d’economia, ja sigui com a alumnes, ex-alumnes o bé professors i professores. Descontents amb l’enfocament econòmic dominant a les universitats actuals, completament monopolitzades per la corrent de pensament neoclàssic, amb molt poca capacitat explicativa d’allò que succeeix en el si de la nostra societat, decidirem crear, ara fa ja més de 10 anys, un grup d’estudi de l’economia des d’una perspectiva crítica, que durant els darrers anys es reuneix periòdicament al local de l’associació EcoConcern-Innovació Social.
La nostra visió crítica parteix de considerar que l’enfocament correcte per a l’estudi de l’organització material de la societat, que per a nosaltres és l’objectiu d’estudi de l’economia, requereix una aproximació en termes d’Economia Política, és a dir, transdisciplinar, integrador de la consideració de les diferents facetes de la vida social.
L’objectiu de la nostra tasca és, per tant, entendre quines són les variables que regeixen la dinàmica d’aquesta societat per tal de poder participar, amb el conjunt dels moviments socials, en la transformació envers una societat ecològicament viable, més justa i satisfactòria per al conjunt de totes les persones.
Així doncs, des del Seminari d’Economia Crítica Taifa analitzem amb tanta seriositat i rigor com som capaços els temes fonamentals de la nostra societat amb l’objectiu de constituir-nos com un element de suport pedagògic pel conjunt dels moviments socials, partint de la base que per tal de transformar la societat, la formació, entesa com la comprensió i el coneixement de la societat en la qual vivim, esdevé imprescindible. Aquesta perspectiva s’ha traduït en la participació dels membres del seminari com a elements actius en la majoria de campanyes dels moviments socials, en la realització de nombroses xerrades i cursos diversos i en l’elaboració de materials de crítica i formació per als moviments socials."

No hay comentarios: