martes, 15 de enero de 2008

El Sindicat d'Estudiants dona suport als conductors d'autobusos de TMB

Els estudiants recolzem les justes reivindicacions dels treballadors de TMB

Barcelona, 3 de gener de 2008

A l’atenció dels treballadors de TMB,

Hem seguit amb especial atenció el desenvolupament de les jornades de vaga que esteu portant a terme per reclamar dos dies de descans setmanal. Volem en primer lloc mostrar el nostre recolzament incondicional a les vostres justes reivindicacions i felicitar-vos pel desenvolupament de la vaga.


És una bona demostració de la disposició a lluitar per part dels treballadors, a pesar del paper de fre i desmobilització que els dirigents sindicals de CCOO i UGT estan jugant lamentablement, per a desesperació de molts dels seus afiliats. Tot i això, l’èxit de les jornades de vaga reforça a aquells que lluitem per un sindicalisme combatiu, de classe i democràtic.

A través dels mitjans de comunicació burgesos la campanya d’intoxicació i mentires és intensa, com va succeïr en la vaga indefinida de fa varis anys també a TMB. Tracten de transmetre la imatge de les destroces i el vandalisme. Però es percep una certa desesperació en l’Ajuntament i la direcció de l’empresa, i això té una raó: la majoria dels joves i treballadors de Barcelona recolzen les vostres reivindicacions, i aguanten les conseqüències de la vaga. Aquesta és una de les claus per a que la vostra lluita culmini en victoria, el recolzament de la classe obrera, informant directament amb el repartiment de fills, enganxar cartells, manifestacions, xerrades,...

Després de l’èxit de la jornada del 2 de gener, hem vist a la premsa que hau proposat un pla de lluita que contempla la vaga indefinida en el mes de febrer, coincidint amb la campanya electoral. Ara les pressions sobre els treballadors en vaga serà colosal, i és necessari prendre mesures decidides. Creiem que aquest és el camí, la pressió ha de continuar i augmentar per a doblegar a l’empresa.


El Sindicat d’Estudiants ens posem a la vostra disposició per al que necessiteu. Estem difonent amb les nostres limitats mitjans els motius i desenvolupament de la vaga, i ens comprometem a recolzar-vos en la mesura del que sigui possible.

Obrers i estudiants, units i endavant!

Visca la lluita dels treballadors de TMB!


Los estudiantes apoyamos las justas reivindicaciones de los trabajadores de TMB

Barcelona, 3 de enero de 2008

A la atención de los trabajadores de TMB,

Hemos seguido con especial atención el desarrollo de las jornadas de huelga que estáis llevando a cabo para reclamar dos días de descanso semanal. Queremos en primer lugar mostrar nuestro apoyo incondicional a vuestras justas reivindicaciones y felicitaros por el desarrollo de la huelga.

Es una buena demostración de la disposición a luchar por parte de los trabajadores, a pesar del papel que freno y desmovilización que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT están jugando lamentablemente, para desesperación de muchos de sus afiliados. Aún así, el éxito de las jornadas de huelga refuerza a aquellos que luchamos por un sindicalismo combativo, de clase y democrático.

A través de los medios de comunicación burgueses la campaña de intoxicación y mentiras es intensa, como sucediera en la huelga indefinida de hace varios años también en TMB. Tratan de transmitir la imagen de los destrozos y el vandalismo. Pero se percibe una cierta desesperación en el Ayuntamiento y la dirección de la empresa, y eso tiene una razón: la mayoría de los jóvenes y trabajadores de Barcelona apoyan vuestras reivindicaciones, y aguantan los percances de la huelga. Esta es una de las claves para que vuestra lucha culmine en victoria, el apoyo de la clase obrera, informando directamente con repartos, pegadas, charlas, manifestaciones,...


Después del éxito de la jornada del 2 de enero, hemos leído en la prensa que habéis propuesto un plan de lucha que contempla la huelga indefinida en febrero, coincidiendo con la campaña electoral. Ahora las presiones sobre los trabajadores huelguistas será colosal, y es necesario tomar medidas decididas. Creemos que este es el camino, la presión debe continuar y aumentar para doblegar a la empresa.

El Sindicat d’Estudiants nos ponemos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estamos difundiendo con nuestros limitados medios los motivos y desarrollo de la huelga, y nos comprometemos a apoyaros en la medida de lo posible.

Obreros y estudiantes, unidos y adelante!

Viva la lucha de los trabajadores de TMB!

1 comentario:

COPELL dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.