miércoles, 12 de marzo de 2008

Es constitueix la plataforma "Usuaries pels 2 dies!"

Arrel del conflicte laboral que afecta els i les conductores d’autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona, en demanda de dos dies de descans setmanals, s’han convocat diverses jornades de vaga d’aquest servei públic. Davant d’aquesta situació, diverses entitats, col·lectius socials i persones, ens hem constituït en plataforma d’usuaris/es en defensa dels dos dies, perquè entenem que la solució al conflicte laboral, és la millor manera de garantir el nostre dret d’usuaris a un transport públic de qualitat, i alhora i igualment important, garantir els drets dels i les conductores d’autobusos de TMB.
És per això, que fem nostres les seves reivindicacions i mobilitzacions, és per això que exigim a les institucions responsables una solució ràpida i efectiva al conflicte i assumeixi les reivindicacions de l’assemblea de treballadors/es, que més enllà de sigles sindicals, és l’òrgan que aglutina la plantilla i te la capacitat per desblocar el conflicte.
Així mateix, exigim el tancament dels expedients sancionadors, ja que entenem que la solució dialogada del conflicte laboral, no pot tenir com a conseqüència una rèmora de sancions i acomiadats, la qual només pot contribuir a agreujar el conflicte social.

blog: http://usuarispels2dies.blogspot.com/

No hay comentarios: