viernes, 26 de septiembre de 2008

La Direcció de TB no accepta la nova majoria al Comitè d'empresa

La Direcció de TMB, en boca del Director de Recursos Humans, Marc Barberà, no accepta el que han dit les urnes dels treballadors/es.
No accepta el nou Reglament votat per la majoria del Comitè d'empresa, vol que tot continui igual com abans, i que a les Comissions de treball hi hagi un representant per sindicat, d'aquesta manera els seus sindicalistes amics (Ccoo, Ugt i Sit) seguirian tenint la majoria en front dels delegats d'ACTUB y CGT.
Doncs, ho té clar la Direcció si pensa que ens quedarem de braços plegats...


Sota aquestes línies l'email de Marc Barberà adreçat al President del Comitè d'empresa:

"Barcelona a 25 de setembre de 2008

A l’atenció del President del Comitè d’Empresa
Amb còpia a totes les seccions sindicals electes

Com a continuació de la nostra comunicació de data 11 de juliol, així com les converses posteriors mantingudes amb vostè com a President del Comitè d’Empresa, passo a concretar el nostre posicionament davant la representació sindical en les diferents comissions existents a TB, en el ben entès que, l’esmentat posicionament no només s’ajusta a la legalitat vigent, tot respectant la facultat d’organització interna del propi Comitè d’Empresa, sinó que també recull l’esperit de presència i manifestació sindical pel qual es va subscriure els diferents acords col·lectius des del 1998 fins a l’actualitat, permetent que totes les expressions sindicals electes puguin estar representades i ser escoltades davant de la representació de la Direcció:
-Manteniment de les comissions de treball existents (explotació, material mòbil i tallers, administració, formació) amb un representant sindical de cada força sindical elegida i resultant de les eleccions de 2006 i 2008. D’aquesta manera es garanteix que totes les expressions electes estan presents i poden ser escoltades.
-Manteniment de la comissió permanent del comitè d’empresa en iguals termes que s’ha expressat per les comissions de treball i, en conseqüència, manteniment de les comissions de préstec de vivenda i de FAS amb la mateixa representació sindical electa fins a l’actualitat.
-Manteniment de la comissió delegada segons legalitat vigent a TB.
En qualsevol cas, i com ja manifestàrem per escrit el passat dia 11 de juliol i verbalment, no es pot modificar unilateralment els acords assolits col·lectivament, doncs d’altra manera s’està vulnerant un seguit d’acords i pactes de caràcter col·lectiu.

Atentament,

Marc Barberà Boj
Director RRHH de TB"

1 comentario:

chiliflu dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.