lunes, 13 de febrero de 2012

Això és el que contesta la Direcció de TMB quan els periodistes els hi pregunten quan cobren el 603 membres fora de conveni...

Aquí a sota, els dos emails que va rebre un periodista quan va preguntar per email quants nivells de fora de conveni hi havia, quantes persones hi havia en cada nivell i quants diners cobraven cada nivell.

Primer email de TMB al periodista:
"Les empreses de Transports Metropolitans de Barcelona, Bus i Metro, tenen una plantilla total d'uns 7.300 treballadors. D'aquests, uns 580 formen un col·lectiu de treballadors que estan fora dels convenis col·lectius.
El personal fora de conveni està integrat majoritàriament per tècnics (enginyers, advocats, informàtics, ...), comandaments intermitjos i administratius qualificats. Els principals dirigents de TMB són els membres del Consell de Direcció. En total, 23 persones: President, Vicepresident Executiu, Director Executiu de Presidpencia, tres Directors Generals i disset caps d'àrea de gestió. La ratio de directius en relació al conjunt de la plantilla és de 0,3%.
L'únic col·lectiu que ha vist afectat el seu salari durant els últims anys per la crisi ha estat el personal fora de conveni, que ha tingut reduccions el 2010 i congelació el 2011. Els principals directius han tingut una disminució aproximadament del 25% de la seva retribució de de l'any 2008.
A més a més, els directius de TMB, integrants del Consell de Direcció, tot seguint el mateix criteri aplicat als alts càrrecs de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres Administracions, no percebran l'import d'una paga extraordinària."

El periodista insisteix i li diu que està molt bé, però que el que vol saber és quants nivells hi ha en els fora de conveni, quanta gent hi ha per nivell i quant cobra cada nivell.

Segon email de TMB al periodista:
"Lamentem comunicar-te que aquestes dades no són públiques, com serien les dels empleats de les administracions com la Generalitat i l'Ajuntament. Només et podem facilitar la informació que t'hem donat."

El grau d'opacitat d'aquests 603 membres fora de conveni, que cobren dels impostos públics els seus sous, és tan gran, que fins i tot Santi Torres, Director de Comunicació de TMB, es nega a dir-ho en aquest debat radiofonic amb el company Mercader a RAC1.
Pots escoltar-ho a:

No hay comentarios: